Pltníky 2, 036 01 Martin

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.sk

TRX®

trx logo

TRX® je skratka pre „Total Body Resistance eXercise“. TRX® závesný systém je originálne náradie pre cvičenia využívajúce iba hmotnosť cvičenca ako dominantný faktor pre záťaž pri cvičení. TRX® tvaruje telo, buduje svalovú silu, rovnováhu, flexibilitu a aktivuje stabilizačné svalstvo počas cvičenia. Je určený pre cvičencov všetkých fitness úrovní, od začiatočníkov až po vrcholových športovcov.

Vďaka náradiu TRX® môžete vytvoriť veľmi efektívnu tréningovú jednotku. Využívate iba váhu vlastného tela a intenzitu meníte uhlom naklonenia oproti zaveseniu TRX®. Pomocou TRX® vo veľmi krátkej dobe precvičíte celé telo vrátane hlbokého stabilizačného svalového systému.

TRX® Cvičenie

Cvičenie na TRX® spĺňa všetky požiadavky kvalitného funkčného tréningu. TRX® dopĺňa ponuku cvičení a umožňuje efektívne precvičiť celé telo. Podľa požadovaných výsledkov môže byť hodina vedená so zameraním na tvarovanie hornej časti tela, tvarovanie problémových partií v oblasti sedacích svalov, bokov, brucha, alebo ako silový tréning zameraný na silovú výkonnosť.

Lekcia TRX® je vedená profesionálne školeným inštruktorom, ktorý Vám pomôže so správnou intenzitou cvičenia a dohliadne na správne vykonanie funkčných cvikov. Používané je výhradne originál náradie TRX®, ktoré garantuje bezpečnosť a jednoduchú obsluhu. Záťaž si upravujete nastavením polohy tela.