Pltníky 2, 036 01 Martin

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.sk

Body ART®

Body ART

V snahe dbať o svoje telo ľudia vždy siahajú po možnostiach ako sa zrelaxovať, zbaviť sa stresu, spôsoboch ako môžu nájsť sami seba a zharmonizovať seba a svoju dušu. Základom bodyART® je zamerať sa na človeka ako na funkčnú jednotku. BodyART® spája tréningové pozície a klasické dýchacie techniky do spolupôsobenia fyzického tréningu a psychickej relaxácie. Konečným cieľom bodyART® tréningu je zabezpečiť správnu funkciu celého ľudského tela pomocou funkčnej sily a stabilizačného tréningu ľudského pohybového systému.

Prostredníctvom cieleného výberu a starostlivej koordinácie cvičení pozitívne ovplyvňuje držanie tela. Každé cvičenie sa vykonáva s opatrnosťou a s vedomím v kombinácii s dýchaním a koncentráciou, aby tak telu poskytlo dostatok času a priestoru na potlačenie negatívneho svalového napätia alebo rýchlych, nevedomých pohybov.

Na rozdiel od klasického silového tréningu nie je zamerané na jednotlivé svalové skupiny, ale je sústredené na celé telo. Všetky cvičenia a pózy sú kompletné telové cvičenia, ktoré v tom istom čase pracujú s niekoľkými svalmi v tele. Mnohé pózy v bodyART vyžadujú zvýšenú rovnováhu. Tým je pozornosť vedená do stredu tela. Telo je stredobodom pozornosti. Výhodou je, že osoba sa môže sústrediť vedome na svoje telo a nenechať sa ovplyvniť ničím z vonka. Toto zabezpečuje správne dýchanie, ktoré zlepšuje zásoby kyslíka v mozgu a v svaloch. Vyžaduje lepšiu koordináciu v oboch hemisférach mozgu a súčasne môže telo relaxovať počas tréningu a regulovaného dýchania. Táto cvičbno-relaxačná metóda je založená na princípe Yin a Yang: nádych - výdych, sila - relaxácia. Všetky cvičenia sú prepojené a nemajú začiatok a koniec. Takáto realizácia cvičení je základom pri bodyART®. Všetky cvičenia a všetky pozície do seba zapadajú ako puzzle a sú medzi sebou prepojené. Každá cvičebná pozícia začína v štartovnom bode a do tohto bodu sa na konci aj vracia.

Telo sa môže zbaviť nesprávnych pohybových návykov zameraním sa na výber a vhodnú realizáciu cvičení, ktorá vplýva pozitívne na držanie tela. Každé cvičenie je vykonávané pri vedomom držaní tela a pri takom pomalom dýchaní, že telo má možnosť napraviť svoje držanie, alebo príliš rýchle nevedomé pohyby. Toto buduje most medzi životom zameraným na telo a zvýšenou energiou v každodennom živote.

Život zameraný viac na telo prináša viac priestoru pre telo a dušu. Vnútorná kondícia je navonok odzrkadlovaná cez energiu, ktorá sa prenáša do každodenného života.