Pltníky 2, 036 01 Martin

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.sk

Záväzná prihláška

    Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi FIT Zóna, s.r.o.,Benkova 2,
    Martin 036 01, IČO: 46 937 412 so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefón, za účelom spracovania prihlášky a spätnej komunikácie. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.


    Plné znenie GDPR súhlasu si môžete prečítať TU (otvorí sa vám nové okno, tak neprídete o rozpísanú prihlášku)