Pltníky 2, 036 01 Martin

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.sk

BOSU®

bosu

BOSU® je najmodernejšia balančná pomôcka, ktorú ocenili i vedci NASA, ktorá pomáha ľuďom dosiahnuť rovnováhu medzi svalovými systémami posturálnych a fázických reťazcov. Možno ju používať z oboch strán – Both Sides Up = obe strany hore, ktoré možno využiť pre rôzne druhy cvičení ( relaxačné, balančné, posilňovacie i rehabilitačné ).

BOSU®

  • naozaj funkčné posilňovanie
  • pevnejšie svaly
  • stabilita a koordinácia pohybov
  • väčšia sila CORE ( hlbokého stabilizačného systému )
  • ďalšia výzva pre Vaše telo

CORE – znamená v angličtine jadro, stred. Je tvorený svalmi, ktoré umožňujú človeku udržiavať rovnováhu a správne držanie tela. Tvoria ho svaly : bránica ( diaphragma ), pánvové dno ( pelvic floor musculture ), priečny brušný sval ( transverse abdominus ), mm. multifidus, zadné stĺpce vnútorného šikmého brušného svalu.

 

BOSU® – je skratka pre ,,both sides up,, – obidve strany hore = balančná a funkčná sila.

je unikátna cvičebná pomôcka, ktorej začiatky sú spojené s rehabilitáciou. Pomáha dosiahnuť rovnováhu medzi svalovými skupinami – posturálnymi i fázickmi bezpečne, dynamickejšie, rýchlejšie a komplexnejšie. Je to dysbalančná ( nestabilná ) pomôcka, ktorá zapája okrem veľkých svalových skupín aj drobné svaly a oporný aparát, urýchľuje zotavenie poškodeného väziva a spevňovaním pôsobí preventívne. Na udržanie sa na BOSU klient zapája hlboké posturálne svaly, ktorých spevnenie umožňuje klientovi uvedomenie si vlastného tela, rýchlejšiu svalovú koordináciu, svaly sú nútené medzi sebou rýchlejšie komunikovať a spolupracovať, čo znamená, že sval dokáže pracovať efektívnejšie, funkčnejšie a prekonáva stagnáciu. Čo vedie k správnemu držaniu tela, stabilite kĺbov a život bez bolesti chrbtice.

Cvičenie na BOSU® je múdrejšie, nie ťažšie, ktoré pritiahne na hodiny mužov, ktorí chcú zmeniť silu a vytrvalosť.

Je vhodnou pomôckou pre futbalistov, hokejistov, lyžiarov atď. v praxi zlepšuje v milisekundách skoršiu reakciu konkrétneho svalu, alebo súhru svalov. Výsledkom môže byť napríklad ustátie kritickej polohy a vyhnutie sa pádu, prípadne zraneniu. Zlepšená rovnováha = lepšia stabilita = vyššie sebavedomie.

V mnohých športoch sa využíva ako preventívna pomôcka, ktorá umožňuje vedený pohyb až do krajných polôh.

BOSU® je vhodnou formou cvičenia, ak chcete uniknúť z bežného stereotypu.