Pltníky 2, 036 01 Martin

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.sk

Jumping® Kruháč

Klasický kruhový tréning, kde cvičíte na "stanovišti/trampolínke" určitý časový interval. Po uplynutí tejto doby, postupujete na druhé stanovište (na každom sa prevádza iný cvik). Cvičíme bez pomôcok, taktiež aj s pomôckami (medicinbal, činky, kotúče, overball, gumový expander, vlastná hmotnosť tela, kettlebell).

Veľmi účinná na spaľovanie tukov a spevňovanie postavy, vhodná pre mierne pokročilých a pokročilých. Na záver posilňovanie brušných svalov a strečing.

Lekcia nie je vhodná pre absolútneho začiatočníka cvičenia Jumping®.