Pltníky 2, 036 01 Martin

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.sk

MINI pohybovka pre deti

MINI pohybovka pre deti

Pohybová príprava je určená pre detičky vo veku od 2,5 do 3 rokov. Lekcia je zameraná na získanie základných pohybových zručností a návykov formou hry a tanca v sprievode známych pesničiek, ktoré sú deťom v tomto veku veľmi blízke. Pohyby kopírujú texty piesní a tým sú ľahšie zapamätateľné. Naučíme sa aj pár riekaniek či básničiek. Účelom je zlepšenie koordinácie pohybov a orientácia v priestore.