Pltníky 2, 036 01 Martin

+421 917 22 88 29 info@fit-zona.com

D-yogi® FLY prihláška

Prehlásenie klienta o súhlase s podmienkami absolvovania kurzu D-YOGI FLY

Potvrdením rezervácie na lekciu D-YOGI FLY prehlasujem, že som si vedomý/á zdravotných obmedzení, ktoré by zabraňovali účasti na vyššie uvedenom cvičení a prípadné zdravotné obmedzenia budem hlásiť pred začiatkom každej lekcie inštruktorovi.

Prehlasujem, že:

  • Netrpím vysokým ani nízkym krvným tlakom
  • Netrpím zvýšeným vnútroočným tlakom
  • Niesom tehotná
  • Nemám závažné poškodenie chrbtice
  • Nemám protézu bedrového alebo ramenného kĺbu
  • Netrpím kardiovaskulárnym ochorením
  • Netrpím ochorením miechy
  • Netrpím vážnym ochorením vnútorných orgánov a nemám pruh/prietrž
  • Niesom menej ako 24 hodín po aplikácii botoxových injekcií
  • Netrpím diastázou

Prehlasujem, že som si vedomý/á rizík spojených s akrobatickými cvikmi prevádzanými v sieti a nebudem vykonávať cviky, ktoré by ma mohli ohrozit v rozpore s inštrukciami inštruktora. Za moje jednanie, ktoré bude v rozpore s týmito inštrukciami, nenesie FIT Zóna Tulip Martin a jeho inštruktori žiadnu zodpovednosť.

Prehlasujem, že som si vedomý/á, že na lekcie závesného cvičenia nie je povolené nosiť prstene, retiazky a náušnice, taktiež akékoľvek iné ozdoby alebo doplnky (hodinky, flitre na oblečení atď.), pretože by mohli poškodiť siete.

Zaklikni políčko:

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi FIT Zóna, s.r.o.,Benkova 2,
Martin 036 01, IČO: 46 937 412 so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefón, za účelom spracovania prihlášky a spätnej komunikácie. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Plné znenie GDPR súhlasu si môžete prečítať TU (otvorí sa vám nové okno, tak neprídete o rozpísanú prihlášku)

Termín: 8 – 10.11.2019